Kategorie

Katalog części nooteboom

reklamacja

PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU

 

 

 

Nabywca / nazwa firmy/ pieczątka: .................................................................................................................................

 

Adres nabywcy: .........................................................................................................................................

 

Telefon kontaktowy: ..........................................

adres e-mail: .................................................................................

 

Data nabycia towaru: ….....................................

Numer faktury zakupu: ..................................................................

 

 

Nazwa towaru (nr katalogowy): ................................................ ilość: .......................

Nazwa towaru (nr katalogowy): ............................................... ilość: .......................

Nazwa towaru (nr katalogowy): .............................................. ilość: .......................

Nazwa towaru (nr katalogowy): ............................................... ilość: .......................

Nazwa towaru (nr katalogowy): ................................................ilość: .......................

Powód reklamacji: /Szczegółowy opis wady/uszkodzenia towaru/

……......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

Data stwierdzenia wady/uszkodzenia towaru: ...........................................

Żądanie reklamującego dotyczące toku reklamacji: .........................................

Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania protokołu reklamacyjnego.

 

 

Uwagi: …………………………………………………………….

 

Decyzja sprzedawcy, co do sposobu załatwienia reklamacji :...............................

 

 

 

 

................................................ ...............................................

Miejscowość i data podpis/pieczątka reklamującego